યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

હિમાલય વિસ્તાર ભ્રમણ

હિમાલય વિસ્તાર ભ્રમણ કાર્યક્રમ દર વર્ષે મનાલી, ઉત્તરકાશી તથા દાર્જિલીંગ ખાતે ઓકટોમ્બર માસ દરમ્યાન યોજવામાં આવે છે. ૧૬ દિવસ માટેના આ પરિભ્રમણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે યુવક-યુવતિઓને મોકલવામાં આવે છે.

Back to Top