યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

આદિજાતિ યુવક-યુવતિ માટે વ્યકિતત્વ વિકાસ અને યોગાસન તાલીમ શિબિર

અનુસૂચિત જન જાતિની વધુ વસ્તી ધરાવતાં રાજયના ૧ર જિલ્લાઓમાં માત્ર અનુસૂચિત જન જાતિના યુવક-યુવતિઓ માટે રાજય સરકારે સાત દિવસના વ્યકિત્વ વિકાસ અને યોગાસન તાલીમ શિબિરોનું આયોજન કર્યુ છે. જેમાં પસંદ થયેલ પ૦ યુવક-યુવતિઓને વ્યક્તિત્‍વ વિકાસની તાલીમ તેમજ શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે યોગાસન તાલીમ આપવામાં આવે છે

Back to Top