યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

નર્મદા શ્રમ સેવા શિબિર

નર્મદા પ્રોજેકટના રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના યુવકો આ નિર્માણ કાર્યક્રમમાં જોડાય તે માટે ૭ દિવસ માટેની શ્રમ શિબિર નર્મદા જીલ્લાના કેવડીયા કોલોની ખાતે પ્રતિવર્ષ યોજવામાં આવે છે. આ શિબિર દ્વારા નર્મદા વિકાસ કાર્યક્રમમાં શ્રમદાન, રાષ્ટ્રીય એકતાને લગતા કાર્યક્રમ, સમુહની રમતો, ગ્રામોધ્ધા્ર, સામાજીક અને શ્રમનું ગૌરવ વધે તે માટેના સતત પ્રયાસો અને મનોરંજન, સમુહમાં સર્વધર્મ પ્રાર્થના, રાત્રી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થી-બિન વિદ્યાર્થી દ્વારા આપવામાં આવે છે. આ શિબિરમાં જોડાવવા પ્રમુખ અખબારોમાં જાહેરાત આપીને પસંદગી કરી ૫૦૦ યુવક-યુવતીઓને શિબિરમાં જોડાવવા માટેનું આમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે. આ અંગેનો સંપુર્ણ ખર્ચ રાજય સરકાર ભોગવે છે.

Back to Top