મીડિયા

ફોટો ગેલેરી

તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનીટી ખાતે યોજાયેલ સરદાર પટેલ ની પુણ્ય તિથીએ રાષ્ટ્રપતિશ્રીની ઉપસ્થિતીમાં યોજાયેલ કાર્યક્રમ બાબત

પૃષ્ઠ દીઠ રેકોર્ડ
પૃષ્ઠ પર જાઓ
Back to Top