Close

G20
Shri Bhupendra Patel
શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter
માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
શ્રી મુળુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા

માનનીય મંત્રી શ્રી સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
શ્રી હર્ષ રમેશકુમાર સંઘવી

માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રી શ્રી રમત ગમત અને યુવક સેવા (સ્વતંત્ર હવાલો),
સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ (રાજ્યકક્ષા)

Twitter Facebook
શ્રી અશ્વિનીકુમાર, આઈ.એ.એસ
શ્રી અશ્વિનીકુમાર,(આઈ.એ.એસ)

અગ્ર સચિવ,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

Facebook Twitter Instgram Youtube Koo
ડાયરેક્ટર
શ્રી હર્ષદ આર પટેલ,(આઈ.એ.એસ)

કમિશ્નર,
યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગુજરાત સરકાર

Back to Top